Margaréta Žigová

pre lepšiu a krajšiu Lovinobaňu a Uderinú


Z celého srdca ďakujem vám všetkým, ktorí ste mi prejavili dôveru odovzdaním svojho hlasu v komunálnych voľbách. Hoci som nedostala dôveru riadiť našu obec ako starostka, verím, že z pozícii poslankyne obecného zastupiteľstva budem môcť aspoň čiastočne napĺňať naše spoločné predstavy o krajšej a lepšej Lovinobani a Uderinej. Už teraz mám rozpracované žiadosti o finančnú podporu na riešenie niektorých oblastí. 

Verím, že nové obecné zastupiteľstvo prejaví viac odbornosti a zodpovednosti a bude si plniť svoje úlohy voči obci a vám - občanom. 

Okrem iného je mojim cieľom aj to, aby ste dostávali jasné a zreteľné informácie o tom, čo sa v našej obci deje.  Preto moja stránka bude fungovať naďalej a nájdete tu všetky informácie o tom, ako zastávam vaše záujmy.

Som tu pre vás, pre našu obec, v ktorej som sa narodila, vyrastala, žijem. Záleží ma na tom, aby napriek dlhodobému prehliadaniu niektorých problémov, naša obec rástla a začala žiť skutočným životom. Mojou túžbou je, aby sa nikto z nás nemusel hanbiť za to, kde žije. 

Čo plánujem robiť ako poslankyňa v obecnom zastupiteľstve:

1. "Hodina otázok a odpovedí", aby som zistila vaše názory, potreby... čo považujete za nutné riešiť, aké možné riešenia vidíte a tieto sa budem snažiť premietnuť do mojej práce v zastupiteľstve
2. Materská škola - všetci vieme, že riešenie "kultúrny dom" je nezmyselné - ja ako matka si to neviem predstaviť - spolu s ostatnými poslancami budeme ešte rokovať so základnou školou prípadne hľadať iné riešenie (ja som už začala, zatiaľ nebudem prezrádzať viac)
3. Úprava okolia nášho obecného symbolu - baníckeho vozíka - pripravovaný projekt
4. Úprava centra Uderinej - už podaný projekt
5. Rozvoj voľnočasového centra a projekty v oblasti životného prostredia - už podané projekty
6. vianočná kapustnica pre osamotených - podaný projekt
7. budem presadzovať zriadenie voľnočasového centra v Uderinej s "občasnou" kanceláriou obecného úradu (pre potreby vybavenia potrebných náležitostí) - závisí od vôle ostatných členov zastupiteľstva a starostu
8. zriadenie odborných komisií - najmä komisia pre čerpanie EU fondov, komisia pre verejný poriadok s účasťou rómskej komunity
9. riešiť parkovanie pri cintorínoch a skrášlenie ich vzhľadu, lepšie usporiadanie nových hrobových miest, "skultúrnenie" chladničky v Lovinobani
10. pracovať na zriadení sociálneho podniku či už v rámci obce alebo v rámci občianskeho združenia Margarétka
11. hľadať zdroje na miestne občianske poriadkové hliadky (z fondov EU, prostredníctvom príspevkov úradu práce)
12. informovanie o rozhodnutiach obce, zastupiteľstva, plánovaných aktivitách, možnosť vyjadriť sa k plánovaným investíciám
13....... veľa veľa veľa iného..

Milí priatelia,

srdečne Vás pozývam na ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 5.12.2018 o 17:00 hod v sále kultúrneho domu v Lovinobani, ktoré bude mať slávnostný nádych. Príďte sa pozrieť na slávnostný sľub starostu a poslancov. Pevne verím, že v novom zložení sa nám podarí urobiť veľa dobrých vecí pre našu obec a všetci budeme sledovať rovnaký cieľ - rozvoj našej obce.

Zároveň vyjadrujem presvedčenie, že aj vy všetci sa budete viac zaujímať o dianie v našej obci a zavítate na zasadnutia obecného zastupiteľstva. Ja sa budem snažiť prinášať vám aktuálne informácie na mojej stránke.

Teším sa na stretnutia s vami :)