Margaréta Žigová

B. Nemcovej 56/12, 985 54  Lovinobaňa

+421 907 85 75 93

margareta.zigova@gmail.com

Margaréta Žigová - kandidátka na starostku obce Lovinobaňa