Pôsobenie v OZ Margarétka Lovinobaňa

- dobrovoľnícka činnosť 

- zriadenie spoločenského centra Klub Margarétka

 - získanie grantov na opravu WC, zariadenie, aktivity, osvetovú činnosť, spotrebný materiál, PC vybavenie, internetové pripojenie

- príprava a vedenie tvorivých aktivít, voľnočasových aktivít, vzdelávacích aktivít

- spolupráca s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny (aktivačná činnosť)

- dobrovoľnícka - NEPLATENÁ činnosť

Moje ďalšie aktivity

- dlhoročná pomoc ľuďom v nepriaznivej sociálnej situácii - získavanie grantov na nákup potravín či vybavenia domácností  (za tieto aktivity som v roku 2017 získala ocenenie Srdce na správnom mieste)

- pomoc pri získaní grantov na opravu kultúrnych pamiatok v Divíne a Lučenci 


Margaréta Žigová

vek: 40 rokov

matka dvoch detí

rodná obec: Lovinobaňa

Vzdelanie: Obchodná akadémia, VŠ - sociálna práca, Ústav Európskych Rómskych štúdií (aktuálne študujem) 

Pracovné skúsenosti: 

2018 - samostatná účtovníčka, ekonómka, zakladateľka a predsedníčka Asociácie poskytovateľov ambulantných sociálnych služieb, dobrovoľníčka OZ Margarétka Lovinobaňa, konateľka s.r.o. (účtovníctvo a mzdy) 

2013 - 2018  zakladateľka a riaditeľka zariadenia sociálnych služieb pre zdravotne znevýhodnených, prevádzkovateľka chráneného pracoviska,  dobrovoľníčka OZ Margarétka Lovinobaňa, účtovníčka, konateľka s.r.o. (účtovníctvo a mzdy)

2007 - 2013 samostatná účtovníčka, ekonómka

1996 - 2007 Lovinit a.s. Lovinobaňa - asistentka riaditeľa, vedúca kancelárie generálneho riaditeľa, vedúca personálneho oddelenia (1998-2001, 2003-2005 materská dovolenka)


Pôsobenie v A-megan, n.o. (Dúhový domček):

- zriadenie a prevádzkovanie zariadenia sociálnych služieb (denný stacionár)

- vedenie tímu - 10 zamestnancov

- získanie viacerých grantov na nákup vybavenia, nábytku, počítačovej techniky, aktivity, vydanie knihy, prevádzkovanie zariadenia a ďalších grantov a príspevkov

- zriadenie chráneného pracoviska, intenzívna spolupráca s Úradom práce, sociálnych vecí a  rodiny v Lučenci pri získavaní rôznych druhov príspevkov na zamestnanosť a zvyšovanie pracovných zručností

- spolupráca s Ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny, Úradom BBSK, Ministerstvom financií pri prevádzkovaní a financovaní zariadenia sociálnych služieb - získanie skúseností s verejnými financiami

- intenzívna spolupráca s ďalšími organizáciami v oblasti sociálnych služieb